Teşekkürler!

Kaydınız alındı. Bilgileriniz başarıyla tarafımıza ulaşmıştır. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Bildiri Gönderim Kuralları

BİLDİRİ GÖNDERİMİ  SON TARİH 5 NİSAN 2024'TÜR.

Bildiri özet başlıklarının sadece ilk harfi büyük yazılmalı, kısaltma kullanılmadan kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sunum yapacak kişinin isminin altı çizilmeli ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
Yazar isimlerin altına kurumları belirtilmelidir.
Poster sahibinin e-mail adresi verilmelidir.
Poster özeti maksimum 250 kelime olmalıdır.
Bildiri; Amaç, Materyal – Metod, Bulgular ve Sonuç ana başlıklarından oluşmalıdır.
Yazılar 12 punto, Ariel, çift aralık, sağdan ve soldan 3’er cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
Bildiri özetini tanımlayan 3-4 anahtar kelime verilmelidir.


*Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bildirilerin Değerlendirilmesi Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soy ad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri yazarlarına sonuç yazısı olarak gönderilecektir.Bildiri Gönderim Formu