Değerli Meslektaşlarımız,

2024 yılında, 16. Çapa Nefroloji , Diyaliz ve Transplantasyon Günleri 31 Mayıs – 2 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir. Bildiğiniz gibi Covid sürecinde sadece bir yıl on-line olarak yapılan toplantımız, 2023 yılında olduğu gibi yine yüz yüze olarak yapılacaktır. Bu sayede tüm Nefroloji dostları ile bir araya gelerek sıcak bir atmosferde fikir alışverişinde bulunma, tartışma fırsatı yakalayacağız.

Bu senenin ana başlıkları yine nefrolojinin tüm ilgi alanları olmakla birlikte hemodiyaliz ve periton diyalizi konularının biraz daha ön plana çıkmasını tasarladık. Ayrıca güncel pratiğimize hızlıca giren SGLT2 inhibitörleri ve yine ülkemizde de kullanılmaya başlanan KBY anemisi tedavisindeki oral ilaçları daha detaylı tartışma fırsatı bulacağız.

Yine genç arkadaşlarımızdan gelecek sözel ve poster bildiriler sunularak tartışılacak.

Ülkemizdeki ciddi enflasyon ve ilaç sektöründeki darboğaz nedeni ile bu sene toplantımızı İstanbul'da ve konaklamasız olarak yapmayı planladık. İstanbul'un en seçkin merkezlerinden İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak bu toplantı sizlere toplantı aralarında biraz alışveriş ve soluklanma imkanı da sunacaktır. .

Hepinizi Şubat sonunda Çapa Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Günleri'ne bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle


İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri