YÖNETİM KURULU ve KONGRE DÜZENLEME KURULU

Onursal Başkan
Prof. Dr. Ergin Ark
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Aydın Türkmen
Düzenleme Kurulu Sekreteri
Prof. Dr. Savaş Öztürk

ÜYELER

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
Prof. Dr. Alaattin Yıldız
Doç. Dr. Halil Yazıcı

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Akın Oto
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Serra Artan